Nákup kreditu:

Zákazníci, kteří chtějí využívat rezervační systém, se musí zaregistrovat (on-line na našich internetových stránkách nebo na recepci) - systém na uvedenou e-mailovou adresu pošle unikátní čtyřmístný PIN kód pomocí kterého se budete moci přihlásit do systému. Pro možnost on-line rezervace jednotlivých cvičení (akcí) je nutné složit na recepci částku pro nakoupení kreditu. Zaregistrovaní klienti bez nakoupeného kreditu nemohou provádět rezervaci a riskují tak, že se na vybrané cvičení (akci) nedostanou.

Platnost kreditu jsou 6 měsíce resp. 180 dní od posledního zakoupení kreditu. Zakoupený kredit nelze vrátit. Kredit nelze dobíjet pouze za účelem prodloužení platnosti kreditu, pokud klient nemá aktivní účet.

Kredity nejsou přenositelné na jinou osobu.

Rezervace:

Zaregistrovaní klienti s nakoupeným kreditem si mohou jednotlivé hodiny rezervovat on-line, pouze však na vybranou akci jedno místo. Lze zajistit, aby na jeden účet bylo možné rezervovat až tři místa, potřebnou změnu účtu v rezervačním systému je nutné dohodnout na recepci. Akci lze rezervovat bez nutnosti osobního či telefonického potvrzení dané rezervace. Po rezervaci požadované akce vám systém automaticky pošle e-mail s potvrzením vaší rezervace. Při zrušení jednotlivé akce provozovatelem budete o této změně informováni prostřednictvím e-mailu.

Rezervace přes online rezervační systém je považována za závaznou!

Danou rezervaci můžete zrušit (viz Storno podmínky) přes online rezervační systém, osobně na recepci „m faktory“ nebo telefonicky, nelze však e-mailem!

Storno podmínky:

Rezervovanou akci můžete stornovat buď v rezervačním systému nebo na recepci "m faktory": pokud svoji rezervaci zrušíte méně jak 24 hodin před začátkem akce, bud Vám automaticky odečtena cena za tuto akci v plné výši. Pokud si akci zarezervujete nedopatřením, lze tuto akci bez jakékoliv sankce zrušit v intervalu 5 minut.

Dodatky:

Při zneužití rezervačního systému si "m faktory" vyhrazuje právo zrušit přístup do systému odebráním uživatelského jména a hesla.

"m faktory" si vyhrazuje právo na pozdější změnu výše uvedených pravidel pro používání online rezervačního systému.

"m faktory" si vyhrazuje právo na změnu rozvrhu.

Upozornění:

Účastník cvičebních lekcí v "m faktory", pod vedením kvalifikovaných instruktorů prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se cvičení účastní na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem a informovat o nich instruktora před začátkem činnosti (v případě, že ji lékař povolí). Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.

Osobám mladším 18-ti let je účast na lekcích dovolená jen v doprovodu a na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby. Pohyb dětí v prostorech konání lekce je výlučně na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby, která dítě na lekci doprovází. Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené dětmi bez dozoru. Taktéž za osobní věci odložené v šatně si zodpovídá účastník. Účastník lekce je povinný dbát pokynů instruktora a vstupovat do prostorů ve vhodném sportovním oblečení a obuvi.

Účastník zaplacením vstupného na lekci vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením.

© 2008-2014 M-Faktory - všechna práva vyhrazena. Rezervační systém TravelSoft Fitness 3.5.
 36